کادر فنی فیتنس پلاس

مسلم فیلی


مدیر و موسس آکادمی تناسب اندام فیتنس پلاس


قهرمان جهان و آسیا و چندین دوره مسابقات کشوری

مربیان با تجربه و مجرب

رزومه مربیان مجرب (جناب آقای حسن پناهی)


- قهرمان سنگین وزن اسیا ifbb
- مربی رسمی فدراسیون پرورش اندام

رزومه مربیان مجرب (جناب آقای مسلم فیلی)

- قهرمان مسابقات بین اللملی پاورلیفتینگ اوکراین
- قهرمان مسابقات پرس سینه کاپ جهانی اوکراین
- نایب قهرمان مسابقات پرس سینه اروپایی روسیه(جایزه بزرگ)
- قهرمان و اورال مسابقات تورنمنت پرس سینه ترکیه
- قهرمان مسابقات پرس سینه اسیایی(راو)امارات
- قهرمان مسابقات جهانی پرس سینه اوکراین(راو)
- قهرمان مسابقات بین اللملی پرس سینه امارات
- قهرمان مسابقات پرس سینه اروپا و اسیا(اوراسیا)ترکیه
- قهرمان مسابقات پرس سینه جام وحدت ترکیه
- قهرمان مسابقات پرس سینه کاپ جهانی گرجستان
- نفر سوم مسابقات اسیایی پرس سینه ازبکستان(ipf)
- وقهرمان چندین دوره مسابقات کشوری و نفر هفتم رنکینگ پرس سینه جهان(raw)

آکادمی تناسب اندام فیتنس پلاس